LocalVortex.net LocalHungry.net LocalMarvel.net
Facebook Twitter


http://gavinmarshalldental.com/ ( edit )

kdFakzfGkIDoDZAO
http://gavinmarshalldental.com/, http://gavinmarshalldental.com/
http://gavinmarshalldental.com/
chị ơi đậu của chị ngâm trong bao lâu thì được ạ? Mà đậu hũ làm xong rồi thì phải luộc lên rrồi mới ăn được hay mình được đậu thì cứ thế ăn thôi hả chị?


Vortex Rating Guide:

1) It's a damn canteen of a kindergarten!
2) You go, you drink, you exit. It's a bar.
3) Fun, but a bit too mainstream...
4) Real vortex, deep as hell!
5) Fucking black hole!
How deep is the vortex?

No votes


Stories from the vortex ( add your own )

We have 0 stories for this vortex